Artykuły

Program MORData publikacji: 26.02.2018
magazyn odzieży roboczej

MOR (Magazyn Odzieży Roboczej) to pierwsze na polskim rynku oprogramowanie do prowadzenia pełnego Outsourcingu BHP. Ten autorski program został specjalnie przygotowany przez nasz zespół IT, aby umożliwić zarządzanie kartotekami pracowniczymi, magazynem odzieży i artykułów BHP, a także systemem usług prania i serwisu odzieży. Program MOR doskonale sprawdza się w dużych zakładach produkcyjnych (powyżej 500 pracowników). Korzysta już z niego kilkanaście firm na terenie całej Polski, m.in. z Piły, Torunia, Kętrzyna, Łodzi, Grudziądza, Katowic, Kutna, Nakła czy Warszawy. Wprowadzenie programu MOR oznacza oszczędności rzędu 30-50% w zakresie zarządzania wydawaniem produktów ŚOI oraz w zakresie prania odzieży roboczej.

Jak to działa?

Oszczędności zaczynają się od wprowadzenia porządku i ładu w zarządzanym obszarze. W pierwszej kolejności należy wprowadzić kartoteki pracownicze do systemu. Każdy pracownik ma swoją kartę z niezbędnymi informacjami umożliwiającymi sprawne wydawanie odzieży i innych produktów BHP niezbędnych na jego stanowisku. W takiej karcie pracownik ma nie tylko przypisany dział i stanowisko, ale także ma wpisany rozmiar ubrania, buta czy kołnierzyka. Istnieje możliwość wyszukania pracowników po dodaniu odpowiedniego filtru, np. po stanowisku czy po dziale.

Krok drugi to wprowadzenie kontroli nad wydawaniem produktów. Towary, które pokazują się w systemie MOR są skorelowane z naszym systemem magazynowym. W praktyce wygląda to tak, że w zakładce WYDAJ TOWAR trzeba zaznaczyć asortyment, który ma być wydany danemu pracownikowi. W tym momencie należy też uzupełnić ilość oraz częstotliwość wymiany zgodnie z ustaleniami (czasookresy użytkowania) – funkcja ta pozwala prognozować zużycie ŚOI. Oczywiście system pozwala też określić wydanie jako jednorazowe, kiedy to produkt nie jest określony żadną normą zużycia i ma jednorazowo posłużyć pracownikowi – wystarczy wtedy zaznaczyć check ✓ w polu „Uwaga wydanie jednorazowe”. Aby wydać towar, należy zeskanować kod kreskowy znajdujący się na produkcie.

magazyn odzieży roboczej

Po zeskanowaniu kodu pokazuje się dokument potwierdzenia odbioru, który trzeba wydrukować i przekazać pracownikowi do podpisu. Tak samo wygląda wydawanie odzieży leasingowej. Dodatkową możliwością systemu jest przepięcie ubrania na innego pracownika. Jest to bardzo przydatne rozwiązanie w sytuacjach, kiedy np. pracownik potrzebuje odzieży w innym rozmiarze, zmienił stanowisko pracy (w związku z czym wymaga innego typu odzieży) lub kiedy po prostu przestaje być pracownikiem zakładu. W takich przypadkach odzież zdana przez jednego pracownika (po wypraniu i wyprasowaniu) może być „przepięta” na innego zatrudnionego. Jest to bardzo przydatna funkcja z uwagi na rosnącą rotację w zakładach pracy.
Usprawnienie procesu przekazywania odzieży leasingowej do prania i serwisowania to kolejna funkcjonalność systemu MOR. Aby wysłać ubrania do pralni, należy tylko wybrać odpowiednią zakładkę, zeskanować po kolei wszystkie ubrania i kliknąć przycisk WYŚLIJ DO PRALNI. I to wszystko – całą resztą zajmujemy się my! Powrót odzieży z pralni odbywa się na takich samych zasadach.

outsourcing

W systemie MOR możemy także w prosty sposób prowadzić ewidencję szaf na czystą i brudną odzież. Kartoteka szaf zawiera podział na budynki oraz ma przypisany status: wolna lub zajęta. Dzięki temu łatwo znaleźć wolną szafkę i przypisać jej właściciela. Następnie możemy zobaczyć, że w zakładce SZCZEGÓŁY PRACOWNIKA pojawiła się informacja, jaki numer szafy do niego należy. Kolejnym krokiem jest wydanie odpowiedniego kluczyka pracownikowi.

mor

Wdrożenie systemu MOR w zakładzie produkcyjnym

Po podpisaniu umowy Prosave.pl jest odpowiedzialny za założenie i prowadzenie składu konsygnacyjnego na terenie zakładu. Magazynowanie na zasadzie składu konsygnacyjnego polega na tym, że towar znajdujący się na terenie zakładu jest własnością Prosave.pl – oznacza to, że obowiązek zapłaty przez klienta następuje dopiero w momencie wydania produktu pracownikowi. Istnieje też możliwość trzymania towaru w naszym magazynie – wtedy jednak wszystkie produkty wysyłane są kurierem, co nieco wydłuża czas od złożenia zamówienia do wydania go pracownikowi, ale nie przekracza to 48h.

outsourcing

Skład konsygnacyjny prowadzony jest przez wykwalifikowanego pracownika. Prosave.pl zapewnia szkolenie oraz niezbędne narzędzia do pracy, czyli komputer wraz z osprzętem i oprogramowaniem. Pracownik magazynu odpowiedzialny jest za funkcjonowanie magazynu, czyli m.in. za przyjęcia towaru od dostawcy, wydawanie towaru uprawnionym pracownikom według ustalonego harmonogramu, prowadzenie ewidencji w systemie MOR, uaktualnianie bazy danych MOR, odbiór odzieży brudnej i przyjęcie czystej z pralni.
Wszystkie pobrania są rozliczane w skali jednego miesiąca. Pracownik Prosave.pl automatycznie generuje z systemu MOR fakturę zbiorczą oraz raport towarów wydanych w danym miesiącu, który dołączamy do faktury.

Jakie korzyści daje program MOR?

Główna zaletą programu służącego do prowadzenia pełnego outsourcingu BHP jest obniżenie kosztów. Oszczędności te wynikają z:

 • niższych nakładów na zarządzanie magazynem (pracownicy, koszty)
 • niższych nakładów na utrzymanie magazynu (najem, koszty)
 • niższych kosztów zaangażowanego kapitału (skład konsygnacyjny)

Oprócz tego program MOR znacząco usprawnia:

 • zarządzanie dokumentacją (kartoteki pracownicze, ewidencja szaf)
 • obsługę działów (szybsze dostawy, reklamacje)
 • kontrolę wydatków (raportowanie)
mor

Powyższe usprawnienia są możliwe, ponieważ program MOR automatycznie może generować różne rodzaje raportów (tj. raport wydań, raport odzieży w praniu, raport odzieży wypranej, raport rozmiarówki, raport zużycia, raport leasing, raport zamówień, raport szafek). Generowanie tych zestawień posiada funkcję filtrowania i sortowania ze względu na zadane kryteria. Wszystkie raporty można wyeksportować do programu Excel, co umożliwia zaczytanie go do systemów istniejących w danym zakładzie i dalsze analizy zaimportowanych danych. Oprócz tego MOR automatycznie wyznacza datę wydania materiałów BHP oraz wylicza prognozę ich zużycia w ciągu zadanej liczby dni (dzięki temu można zamówić niezbędny asortyment odpowiednio wcześniej). Ponieważ każdy towar „przechodzi” przez system, program MOR może wyświetlać statystyki wydawanych materiałów. Dodatkowo, oferuje możliwość szybkiego i łatwego utworzenia zamówienia na wybrany asortyment na podstawie protokołu zużycia.
Niewątpliwym atutem programu jest także intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs.

mor

MOR doceniony przez MTP SAWO 2018

Sąd Konkursowy Złotego Medalu MTP na Międzynarodowych Targach Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2018 przyznał programowi MOR Złoty Medali MTP! Nasz produkt został wyróżniony tą prestiżową nagrodą w kategorii 1.4. Działalność edukacyjna, wydawnicza, i doradcza w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Wygrana w tym konkursie to jedna z najbardziej rozpoznawalnych nagród na polskim rynku, która jest przyznawana innowacyjnym produktom najwyższej jakości. Program MOR był oceniany przez ekspertów ze względu na różnorodne kryteria, do których należały m.in.:

 • funkcjonalność produktu (rozumiana jako połączenie kryteriów użyteczności i praktyczności)
 • nowoczesność zastosowanych rozwiązań w odniesieniu do rozwiązań światowych
 • stopień wykorzystania rozwiązań innowacyjnych
 • ekonomiczność produktu i jego eksploatacji
 • oddziaływanie produktu na środowisko
 • oszczędność zużycia materiałów i energii
 • estetyka produktu
targi poznańskie, mor

Chociaż konkurencja była ogromna, nasz produkt został dostrzeżony przez komisję konkursową. Uroczysta gala wręczania nagród będzie miała miejsce w czasie Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO, które w tym roku odbędą się 24-26 kwietnia. Na naszym stoisku będzie odbywać się prezentacja funkcjonalności programu, a także będzie możliwość jego samodzielnego przetestowania czy skonsultowania się z twórcami programu.

Referencje

Wypowiedź Specjalisty ds. Systemów Biznesowych i BHP zatrudnionego w jednym z zakładów, w których wprowadzono program MOR:

„Z systemu MOR korzystamy od 2014 r. Jest to system elektroniczny, który usystematyzował nam wiedzę o pracownikach w obszarze zużycia odzieży, terminach przydziału. Główna zaleta programu to możliwość otrzymywania raportów w różnych konfiguracjach i rożnym czasie. Jednocześnie naszym zdaniem program bardzo usprawnia zarządzanie magazynu i wniósł efekty w postaci ograniczenia zasobów do jego obsługi”.

Chcesz wiedzieć więcej?

Dobrą okazją do poznania możliwości programu MOR są organizowane przez nas bezpłatne Warsztaty Outsourcingu, które odbywają się cyklicznie w największych miastach w Polsce. W roku 2018 warsztaty będą miały miejsce we wrześniu i w październiku w Warszawie, Poznaniu, Katowicach oraz w Bydgoszczy. Jeśli jesteś zainteresowany zaproszeniem na takie szkolenie, napisz do nas na marketing@prosave.pl. Jeżeli nie chcesz czekać do jesieni, skontaktuj się z naszym działem handlowym (prosave@prosave.pl), żeby umówić się na indywidualne spotkanie w siedzibie naszej firmy.

Zapraszamy do współpracy!

 
806a26d9440f4ccddb93b56ef2bab87080f55403ca86b9850553afd2285c605f