Artykuły

Chroń ręce przed przecięciem!

Data publikacji: 13.03.2020

pracownik

Chroń ręce przed przecięciem!

Wypadki przy pracy powodujące obrażenia rąk to 43,8% wszystkich występujących urazów według statystyk Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 roku.

Dane urzędowe wskazują, że liczba wypadków podczas pracy się zmniejsza, natomiast w dalszym ciągu należy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas pracy. Ponad 45,3% wykonywanych czynności tuż przed wypadkiem było wykonywane rękoma.

Praca z ostrymi przedmiotami i ciężkim sprzętem wymaga szczególnej ochrony rąk. Nawet najmniejsze zadrapanie może skutkować powstaniem poważnego problemu zdrowotnego, który zdecydowanie obniży wydajność pracy pracownika a pracodawcę narazi na absencję kadry.

  • Czy jeśli pracownik zastosowałby odpowiednią ochronę rąk mogłoby nie dojść do wypadku?
  • Czy używane rękawice ochronne posiadały odpowiednie normy i certyfikaty?
  • Czy gdyby rękawice ochronne były używane zgodnie z ich przeznaczeniem byłoby mniej wypadków?

W jaki sposób należy dobierać rękawice ochronne przed urazami mechanicznymi?

Przed doborem rękawic ochronnych należy przeprowadzić dokładną analizę zagrożeń, które występują na danym stanowisku pracy. Ważne czynniki, które powinno się wziąć pod uwagę to stopień narażenia rąk pracownika na działanie czynnika szkodliwego, rodzaj wykonywanej pracy, rodzaj zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy oraz intensywność danego czynnika szkodliwego.

Jeżeli pracownik pracuje na stanowisku, na którym występuje niski stopień narażenia rąk, wówczas zaleca się używania rękawic I kategorii. Przy czynnikach niebezpiecznych powinno używać się rękawic II kategorii. Kategoria III ochrony dotyczy rękawic stosowanych w sytuacjach wysokiego ryzyka wystąpienia poważnego urazu i zagrożenia życia i zdrowia.

Nowa norma EN 388:2016

Do tej pory to norma EN 388:2003 służyła do określenia odporności rękawic ochronnych na zagrożenie mechaniczne podczas wykonywania pracy. Wyniki testów dowiodły, że niestety nie można było precyzyjnie zbadać i zaklasyfikować rękawic pod kątemo dporności na przecięcia, stąd powstała norma EN 388:2016, która ma w założeniu lepiej odzwierciedlać przydatność rękawic ochronnych w rzeczywistych warunkach pracy.

Jakie widocznie zmiany wnosi nowa norma EN 388:2016?

Dotychczas odporność na przecięcie była mierzona nożem okrągłym o stałej sile nacisku. Test (Coup Test) nie był do końca obiektywny i mógł podawać mało wiarygodne wyniki, w szczególności w przypadku, gdy materiał rękawicy tępił ostrze noża, a mogło się tak dziać, gdy materiał zawiera włókna szklane, czy cząstki metalu. W takiej sytuacji testem odniesienia staje się̨ norma EN ISO 13997, która przewiduje test wymiennym ostrzem o zmiennym nacisku (Tonodynamometer TDM-100).

W związku z nowym w/w testem dodany został piąty znak (litera A, B, C, D, E lub F) pod piktogramem określający poziom ochrony przed przecięciem zgodnie z metodą ISO 13997.

Jeśli w czasie testu materiał, z którego wykonana jest rękawica nie tępi ostrza noża, "Coup Test" pozostaje testem odniesienia. Istnieje jednak dobrowolna możliwość podania poziomu odporności zgodnie z normą ISO 13997.

Z kolei badanie odporności na przetarcie wykonywane jest teraz nowym rodzajem papieru ściernego (Klingspor PL31B 180), który jest bardziej powtarzalny od dotychczas stosowanego. Nie pociąga to za sobą zmiany oznaczeń odporności w normie.

Norma przewiduje badanie poziomu ochrony rękawicy przed uderzeniem wg normy EN 13594:2015. Jeśli rękawice zostały poddane badaniu i test został zaliczony pozytywnie to pod piktogramem pojawia się litera „P”.

W celu stabilizowania rynku producenta i użytkownika wprowadzono przepisy potwierdzające możliwość użytkowania rękawic posiadających „stare” oznaczenia norm a będące w obrocie gospodarczym i spełniające wymagania normy EN 388:2003 do 2023 roku.

Piktogram EN 388:2016

Norma ta, określa w jakim stopniu dłonie pracownika są chronione przed przecięciem, ścieraniem czy przekłuciem. Im wyższy poziom odporności na dane zdarzenie, tym ochrona przed ww. czynnikami niebezpiecznymi jest bardziej skuteczna.

piktogram

POZIOMY ODPORNOŚCI
Test Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5
Odporność na przetarcie (cykle) 100 500 2000 8000 -
Odporność na przecięcie Couptest (wskaźnik) 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0
Odporność na rozerwanie (Newton) 10 25 50 75 -
Odporność na przebicie (Newton) 20 60 100 150 -


POZIOMY ODPORNOŚCI
Poziom A Poziom B Poziom C Poziom D Poziom E Poziom F
Odporność na przecięcie zgodnie z EN ISO 13977 (Newton) 2 5 10 15 22 30
tabelka

Prosave.pl – Kompleksowy dostawca artykułów BHP oferuje m.in. szeroką gamę rękawic ochronnych, które doskonale się sprawdzą na każdym stanowisku pracy.

Pragniemy przedstawić najnowsze modele rękawic antyprzecięciowych JobSafe, które spełniają najnowszą normę EN 388:2016.

Rękawie te doskonale sprawdzą się w codziennej pracy, w której pracownik ma styczność z ostrymi przedmiotami i ciężkim sprzętem. Idealne do prac w przemyśle metalowym, szklarskim, motoryzacyjnym, przy obróbce skrawaniem i wielu innych, wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko przecięcia a także występuje wilgoć i zaolejone powierzchnie.

rękawica JobSafe anti-cut C MFN

Łącząc doskonałą jakość i niską cenę oferujemy rękawice antyprzecięciowe powlekane poliuretanem (PU)- JobSafe Anti-cut B oraz JobSafe Anti-cut C, a także powlekane pianką nitrylową - JobSafe Anti-cut B MFN i JobSafe Anti-cut C MFN.

rękawice antyprzecięciowe rękawice JobSafe Anti-cut B rękawice JobSafe Anti-cut C rękawice JobSafe Anti-cut B MFN rękawice JobSafe Anti-cut C MFN

Prosave.pl stale poszerza swoją ofertę o ŚOI wysokiej jakości, spełniające najważniejsze normy, dzięki nim praca jest bezpieczna, komfortowa i bardziej wydajna.

Zapraszamy do współpracy.

cb292f40ac2ac3bb5318c2ec1c693e74becb5ac7739408b5032ec426764f0fd0