Artykuły

Dobrze cię widzieć

Data publikacji: 30.01.2019

Dobrze cię widzieć

„Dobrze cię widzieć” to ogólnopolska kampania społeczna, która jest realizowana w ramach projektu „Bezpieczna droga”. Celem tego projektu jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży. Organizatorem jest Fundacja Narodowego Dnia Życia.

W ramach projektu wszyscy uczniowie polskich szkół podstawowych otrzymają od organizatorów kamizelki odblaskowe. Zostanie przeprowadzona również kampania medialna uwrażliwiająca rodziców na problem odpowiedniego korzystania z dróg przez dzieci a nauczyciele otrzymają scenariusze lekcji wychowawczych na temat bezpieczeństwa na drodze.

Tak wygląda kamizelka, którą otrzymają dzieci.

Dobrze cię widzieć

Firma Prosave.pl dołącza się do akcji! To właśnie my dostarczamy kamizelki do wszystkich państwowych szkół podstawowych w całej Polsce!

K amizelki otrzymają uczniowie szkół podstawowych z klas I – VIII, które zostaną dostarczone według harmonogramu do wszystkich szkół podstawowych, a następnie rozdane dzieciom. Każda szkoła zostanie powiadomiona o wysyłce. Kamizelki występują w 3 rozmiarach: S – dla klas I-II, M – dla klas III-V oraz L – dla klas VI-VIII.

Dobrze cię widzieć Dobrze cię widzieć Dobrze cię widzieć Dobrze cię widzieć

Kilka statystyk…

W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba wypadków drogowych w Polsce zmniejszyła się o ponad 30%. To bardzo dobry wynik, jednak od 2015 roku ta liczba zaczyna znowu rosnąć. Statystyki pokazują również, iż na polskich drogach jest znacznie mniej bezpiecznie w porównaniu z innymi krajami europejskimi.

Jedną z niepokojących danych jest ponad 6% wzrost ofiar śmiertelnych wypadków z udziałem pieszych w 2017 roku. I chociaż w zdecydowanej większości winę za te zdarzenia ponoszą kierowcy, to blisko 500 osób zginęło, a ponad 2000 zostało rannych w wyniku wypadków, których sprawcami byli właśnie piesi. A wśród nich – 400 dzieci. Jednym z najczęstszych rodzajów wypadków w 2017 roku było potrącenie pieszych. Takich zdarzeń było w sumie 7911. Ponad 13% wypadków drogowych miało miejsce na przejściu dla pieszych.

Rośnie liczba pieszych zabitych w porze jesiennej, gdzie szybko zapadający zmierzch – szczególnie na drogach nieoświetlonych – sprawia, że piesi stają się mniej widoczni dla kierujących. Brak odzieży ostrzegawczej, odblasków, złe nawyki i nieostrożność niechronionych uczestników ruchu drogowego skutkują tym, że w co czwartym takim wypadku ginie człowiek.

Przyczyną takiego stanu rzeczy są również ryzykowne zachowania pieszych: wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem, przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, wejście na jezdnię zza pojazdu czy ignorowanie czerwonego światła.

Również dzieci mogą być sprawcami niebezpiecznych sytuacji na drogach. Pozostawione bez opieki i nieświadome zasad bezpiecznego poruszania się na niej, zachowują się w sposób nieodpowiedzialny: przechodzą przez ulicę na czerwonym świetle lub w niedozwolonych miejscach, poruszają się nieodpowiednią stroną drogi, wybiegają na jezdnię. Bez względu na to w jaki sposób dziecko porusza się po drodze – jako pieszy, rowerzysta, czy pasażer – powinno być widoczne dla pozostałych uczestników ruchu. W ostatnim roku w Polsce miały miejsce 2 822 wypadki drogowe z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat. W zdarzeniach tych 56 dzieci poniosło śmierć, a 3 116 doznało obrażeń.1

Pierwsze rozdanie już za nami!

Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych 13 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 6 w Toruniu. Dzieci ucieszyły się z otrzymanych kamizelek, a my możemy odetchnąć z ulgą, bo blisko 600 młodych osób będzie bezpieczne poruszać się po zmierzchu.

Dobrze cię widzieć

Paczki z kamizelkami powoli docierają do kolejnych szkół podstawowych. W najbliższym czasie zdamy Państwu kolejną relację!

1 https://www.dobrzeciewidziec.org/

4d5eb0569cb39ecde0e02ed3e84d82b5ea96705fb37d867978622ba464cb8197