Artykuły

Czyszczenie danych cache

Data publikacji: 19.03.2020

Cache jest to pamięć przeglądarki, która zapamiętuje strony internetowe oraz wszelkie dane jakie są na nich przechowywane np. skrypty, obrazki, muzyka itd. Jest to przydatne, kiedy często przeglądamy daną stronę internetową, ponieważ eliminuje konieczność ciągłego pobierania danych, co prowadzi do szybszego załadowania się strony internetowej. Czy pamięć cache posiada wady? Niestety tak. Kiedy przeglądarka wczytuje stronę, której dane są zapisane w pamięci a na serwerze zostały wprowadzone zmiany to przeglądarka nawet nie sprawdza czy w najbliższym czasie wprowadzono aktualizację. Przeglądarka wykonuje przestarzały skrypt, który operuje na danych, których może nie być, przez co na stronie pojawia się błąd. Przytoczę przykład z naszej witryny. Podczas składania zamówienia może pojawić się komunikat o błędnie wprowadzonych danych do faktury, mimo że dane są wprowadzone poprawnie. W takim przypadku należy wyczyścić pamięć cache. Niestety proces czyszczenia różni się w każdej przeglądarce i może być problematyczny dla użytkowników. Dlatego dla Państwa wygody przygotowaliśmy poniżej instrukcję opisująca w łatwy i przejrzysty sposób jak wyczyścić dane cache w popularnych przeglądarkach.

Chrome

1 sposób - szybkie przeładowanie

 • Przytrzymujemy klawisz „Shift” i klikamy Prawym przyciskiem myszy na symbol odświeżania strony (1)
 • Następnie klikamy na „opróżnij pamięć podręczną i wymuś ponowne załadowanie”
  img_1

2 sposób – wyłączenie cache’owania

 • Wciskamy klawisz „F12” (w niektórych laptopach do tego klawisza może być przypisana funkcja np. zmiana głośności, w takim przypadku wciskamy klawisz „FN” + „F12”)
 • Otworzy się okienko z elementami HTML (1), które może znajdować się z lewej strony przeglądarki/ z prawej strony przeglądarki lub od dołu
 • Przechodzimy do zakładki „Network” (2) (zakładka nie zawsze może być widoczna, w takim przypadku klikamy w „>>” (2.1) i „Network” pojawi się na rozwiniętej liście (2.2) )
  img_6
  img_7
 • Zaznaczamy „Disable cache” (3) i odświeżamy stronę (jeśli napis jest niewidoczny to rozszerzmy okienko przytrzymując 3.1)
  img_8
 • Po przeładowaniu strony odznaczamy „Disable cache” (3) i jeszcze raz odświeżamy stronę
 • Możemy teraz zamknąć okienko naciskając na „X” lub wciskając ponownie „F12”

3 sposób – całkowite wyczyszczenie cache

 • Otwieramy zakładkę „Wyczyść dane przeglądania” klikając w trzy kropki pod ikonką „X” (1), następnie najeżdżamy myszką na „Więcej narzędzi” (2) i klikamy w „Wyczyść dane przeglądania...” (3) lub wciskamy kombinację klawiszy „Ctrl” + „Shift” + „Delete”
  img_4
 • Zostawiamy zaznaczony tylko „Pliki cookie i inne dane witryn” (4), resztę odznaczamy i klikamy w „Wyczyść dane” (5)
  img_5

Firefox

1 sposób – wyłączenie cache’owania

 • Wciskamy klawisz „F12” (w niektórych laptopach do tego klawisza może być przypisana funkcja np. zmiana głośności, w takim przypadku wciskamy klawisz „FN” + „F12”)
 • Otworzy się okienko z elementami HTML (1), które może znajdować się z lewej strony przeglądarki/ z prawej strony przeglądarki lub od dołu
 • Przechodzimy do zakładki „Sieć” (2) (zakładka nie zawsze może być widoczna, w takim przypadku klikamy w „>>” (2.1) i „Network” pojawi się na rozwiniętej liście (2.2) )
  img_6
  img_7
 • Zaznaczamy „Wyłącz pamięć podręczną” (3) i odświeżamy stronę (jeśli napis jest niewidoczny to rozszerzmy okienko przytrzymując 3.1)
  img_8
 • Po przeładowaniu strony odznaczamy „Wyłącz pamięć podręczną” (3) i jeszcze raz odświeżamy stronę
 • Możemy teraz zamknąć okienko z naciskając na „X” lub wciskając ponownie „F12”

2 sposób - czyszczenie poprzez historię

 • Klikamy w symbol historii i zakładek (1) a następnie klikamy w „Historia” (2) img_23
 • W wyświetlonej zakładce wybieramy „Wyczyść historię przeglądania...” (3) img_24
 • W okienku rozwijamy listę „Okres do wyczyszczenia” (4) i wybieramy opcję „wszystko” (5) img_25
 • Teraz wybieramy jakie dane mają zostać wyczyszczone, wystarczy zaznaczyć tylko opcję „Pamięć podręczna” (6) i zatwierdzamy przyciskiem „Wyczyść” (7) img_26

3 sposób – całkowite wyczyszczenie cache

 • Otwieramy zakładkę opcji klikając w trzy kreski pod ikonką „X” (1), a następnie klikamy w „Opcje” (2)
  img_9
 • Z lewej stron klikamy w „Prywatność i bezpieczeństwo” (3), następnie zjeżdżamy do sekcji „Ciasteczka i dane stron” (4) i klikamy w „Wyczyść dane” (5)
  img_10
 • W okienku, które się pojawiło zaznaczamy obie opcje (6) i zatwierdzamy przyciskiem „wyczyść” (7)
  img_11

Android

Sposób uniwersalny

 • Przechodzimy do ustawień telefonu i zjeżdżamy do opcji „Aplikacje” (1) img_12
 • Odszukujemy zainstalowaną przeglądarkę (np. chrome, firefox) (2) img_13
 • Wchodzimy w sekcję „Pamięć” (3) img_14
 • Wybieramy opcję „wyczyść pamięć podręczną” (4) img_15
 • Po chwili dane zostaną wyczyszczone

Android - chrome

 • Uruchamiamy aplikację chrome na androidzie
 • W prawym górnym rogu wybieramy 3 kropki (1) img_16
 • Następnie wybieramy „Historia” (2) img_17
 • Wybieramy „Wyczyść dane przeglądania...” (3) img_18
 • Zmieniamy „Zakres czasu” (4) na „Od początku” (5) img_19
  img_20
 • Zostawiamy zaznaczone opcje „Pliki cookie i dane stron" oraz „Obrazy i pliki zapisane w pamięci podręcznej” (6) i wybieramy „wyczyść dane” (7) img_21
 • Może pojawić się okienko z informacją o wyczyszczeniu danych stron (można je odznaczyć) (8). Wystarczy wybrać opcję „Wyczyść” i po chwili dane zostaną wyczyszczone img_22
3b03cdb049083442a087fad8ea34a56278d781a604acf1e637b6e6e781706347