Artykuły

Nowoczesna koncepcja zarządzania BHP w zakładzie pracy w oparciu o autorskie rozwiązania systemowe Prosave.pl - czyli Outsourcing BHP.

Data publikacji: 03.09.2019

Firma Prosave.pl już od 6 lat wprowadza usługę Outsourcingu BHP, aby pomóc klientom w obszarze BHP w zakresie dystrybucji i zarządzania ŚOI w firmie.

W Polsce Outsourcing w obszarze BHP kojarzony jest głównie z usługami z zakresu szkoleń BHP. Nasza idea, którą realizujemy pod hasłem Outsourcing BHP jest uzupełnieniem całego systemu zarządzania BHP w zakładzie pracy. Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom naszych Klientów i pomóc im w zarządzaniu wybranymi obszarami BHP, tymi które sprawiają im problemy, zbytnio angażują ich potencjał lub pochłaniają zbyt wiele czasu - oferujemy właśnie usługę Outsourcingu BHP.

Outsourcing BHP w modelu, który proponujemy składa się z 5 podstawowych funkcji takich jak: operator magazynu, czyli zarządzający zapasami ŚOI i odzieży roboczej, operator magazynu 24h – na stanowisku pracy, zarządzający kartotekami pracowniczymi, organizator serwisu prania odzieży i organizujący zakup ŚOI w oparciu o platformę zakupową.

Nowoczesna koncepcja zarządzania BHP w zakładzie pracy w oparciu o autorskie rozwiązania systemowe Prosave.pl - czyli Outsourcing BHP.

Wiele osób zadaje sobie pytania: W jaki sposób mógłbym obniżyć koszty zakupu ŚOI oraz usprawnić proces ich wydawania w firmie? Czy mógłbym płacić mniej, tylko za realną usługę prania odzieży pracowniczej w zakładzie? Jaki jest poziom wydatków na ŚOI w moim zakładzie pracy?

Mamy na to odpowiedź!

Dzięki narzędziom i wiedzy, którą posiadamy jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom usprawnić pewne procesy oraz wskazać kierunki, dzięki którym mogą znacznie obniżyć koszty w zakładzie pracy, czyli po prostu zacząć oszczędzać! Nasz model Outsourcingu BHP składa się z:

   Magazynu konsygnacyjnego,
   Programu MOR,
   Pulpitu Kontrahenta,
   Pralni i serwisu odzieży,
   Vendingu na stanowisku pracy.

1. Magazyn konsygnacyjny – zasady działania i korzyści z jego prowadzenia

Skład konsygnacyjny prowadzony jest na terenie zakładu klienta. Jest to miejsce do składowania towaru, które jest wynajmowane i w pełni wyposażone w produkty przez Prosave.pl. Takie rozwiązanie ma wiele korzyści, ponieważ Pracownicy mają możliwość otrzymania odpowiednich ŚOI „od ręki”, a z kolei obowiązek zapłaty za towar przez klienta następuje dopiero w momencie wydania towaru Pracownikowi. Wydanie towaru następuje zgodnie z systemem MOR i tabelą przydziału obowiązującą w zakładzie. Wszystkie pobrania są rozliczane w skali jednego miesiąca i wystawiona zostaje zbiorcza faktura. Wprowadzenie takiego systemu gwarantuje całkowitą kontrolę nad wydaniami ŚOI i odzieży pracowniczej w zakładzie.

Jak wygląda praca w magazynie konsygnacyjnym?

Magazyn prowadzony jest przez wykwalifikowanego pracownika Prosave.pl. Do jego zadań należy m.in. przyjęcie towaru od dostawcy (Prosave.pl), wydawanie towaru uprawnionym pracownikom Klienta, ewidencja obrotu towarowego w oparciu o system MOR, uzupełnianie stanu magazynowego poprzez składanie zamówień do centrali Prosave.pl oraz aktualizacja bazy danych MOR o dane związane z pracownikami. Więcej na temat programu MOR w kolejnym punkcie.

Nowoczesna koncepcja zarządzania BHP w zakładzie pracy w oparciu o autorskie rozwiązania systemowe Prosave.pl - czyli Outsourcing BHP.

2. Program MOR

Program MOR czyli (Magazyn Odzieży Roboczej) to pierwsze na polskim rynku oprogramowanie do prowadzenia pełnego Outsourcingu BHP. Ten autorski program został specjalnie przygotowany przez nasz zespół i naszego dostawcę usług IT, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów z branży BHP. Jest to kompletny program umożliwiający zarządzanie kartotekami pracowniczymi, magazynem odzieżowym i ŚOI, a także systemem usług prania i serwisu odzieży.

Nowoczesna koncepcja zarządzania BHP w zakładzie pracy w oparciu o autorskie rozwiązania systemowe Prosave.pl - czyli Outsourcing BHP.

Jakie funkcje ma program MOR?

Po pierwsze wylicza prognozę zużycia materiałów BHP w ciągu zadanej liczby dni, dzięki temu można zamówić niezbędne materiały odpowiednio wcześniej w szybki i łatwy sposób. Dodatkowo wyznacza datę wydania materiałów BHP pracownikom. Zapamiętuje również listę wydanych materiałów wraz z datą ich wydania i najważniejszymi cechami wydanego materiału. To wszystko z dostępem do pełnych statystyk, a dzięki opcji filtrowania i sortowania danych, w łatwy sposób można pozyskać interesujące dane i wygenerować automatycznie niezbędne dokumenty.

Jakie korzyści z wprowadzenia programu MOR?

Główną zaletą programu MOR jest obniżenie kosztów wydatkowanych na BHP. Oszczędności te wynikają z niższych nakładów na zarzadzanie i utrzymanie magazynów oraz niższych kosztów zaangażowanego kapitału. Oprócz tego program MOR znacząco usprawnia: zarządzanie dokumentacją (kartoteki pracownicze, ewidencja szaf pracowniczych), obsługę działów (szybsze dostawy, reklamacje) oraz kontrolę wydatków (raportowanie).
Trzecim elementem Outsourcingu BHP jest pulpit kontrahenta.

3. Pulpit Kontrahenta

Jest to nowoczesne narzędzie, służące do zamawiania ŚOI on-line. Udostępniamy naszym klientom to rozwiązanie, aby ich pracownicy w łatwy sposób mogli dokonywać zakupów według swoich potrzeb. Nasz zespół handlowy szczegółowo przygotowuje ofertę produktową tak, aby w pulpicie kontrahenta znalazły się tylko te produkty, które są niezbędne do pracy w danej branży. Zaletą jest pełna kontrola zamówień, które może akceptować przełożony oraz dostęp do historii zamówień. W łatwy sposób można pozyskać informacje na temat produktów oraz ich cen. Dla przełożonych to doskonałe narzędzie do kontrolowania i analizowania wydatków na ŚOI w zakładzie pracy, jak również do zarządzania zakupami ŚOI, szczególnie polecane dla firm wielooddziałowych.
Kolejny punkt to serwis i pranie odzieży pracowniczej.

4. Pralnia i serwis odzieży

Dzięki programowi MOR możemy zaoferować naszym klientom serwis i pranie odzieży pracowniczej.

W jaki sposób? Otóż, w przeciwieństwie do tradycyjnego renatlu odzieży, nasze działania skupiają się jedynie na serwisie i praniu odzieży roboczej. Wcześniej nasi klienci, po podpisaniu umowy (na 36 miesięcy) otrzymują odzież dla swoich pracowników a płatność za odzież rozkładana jest na 1/36 jej wartości w każdym miesiącu trwania umowy. Następnie klient płaci stawkę za pranie tylko odzieży przekazanej przez pracowników do serwisu. Rozwiązanie to sprawia, że klient płaci za faktyczną usługę prania i nie ponosi kosztów tzw. zryczałtowanych na pracownika.

W porównaniu z modelem rentalowym, koszty prania są znacząco niższe, a odzież po zakończonej umowie (36 miesięcy) staje się własnością klienta.

Nowoczesna koncepcja zarządzania BHP w zakładzie pracy w oparciu o autorskie rozwiązania systemowe Prosave.pl - czyli Outsourcing BHP.

Ostatnim z elementów, który prezentujemy to Vending przemysłowy:

5. Vending na stanowisku pracy

To nowoczesne rozwiązanie pozwala na stały dostęp do ŚOI dla pracowników przez 24h/dobę. Urządzenia vendingowe nie zajmują zbyt dużo miejsca, dzięki temu można je ustawić w pobliżu stanowiska pracy pracownika.

Pobrania są monitorowane, zużycie w pełni kontrolowane, a zawartość urządzeń uzupełniana jest przez pracownika Prosave.pl wtedy kiedy jest to konieczne, po to aby nigdy nie zabrakło ochron na stanowisku pracy.

Nowoczesna koncepcja zarządzania BHP w zakładzie pracy w oparciu o autorskie rozwiązania systemowe Prosave.pl - czyli Outsourcing BHP.

Przedstawione wyżej narzędzia tworzą całość Outsourcingu BHP w oparciu o model Prosave.pl, ale każde z nich może działać również oddzielnie.

Co to oznacza? Otóż są pewne branże, w których zaproponowane narzędzia w pełnym modelu mogą mniej lub bardziej się sprawdzić. Wówczas można wprowadzić tylko 1 lub 2 działania tak, by po pewnym czasie dostrzec wyraźne oszczędności.

Nowoczesna koncepcja zarządzania BHP w zakładzie pracy w oparciu o autorskie rozwiązania systemowe Prosave.pl - czyli Outsourcing BHP.

Podsumowując zagadnienie Outsourcingu BHP pragniemy przedstawić korzyści dla klienta z tytułu wprowadzenia Outsourcingu do zakładu pracy.

Przede wszystkim są to niższe koszty zarządzania i utrzymania magazynu. Outsourcing pozwala na usprawnienie działań w obszarach takich jak zarządzanie dokumentacją, obsługa działów, czy kontrola wydatków, ale również obniży to koszt zaangażowanego kapitału. Z kolei zaoszczędzone środki w firmie można spożytkować na rozwój, czyli inwestycje lub na budowanie zysku przedsiębiorstwa.

W Polsce outsourcing BHP cieszy się coraz większą popularnością. Outsourcing usług związanych z BHP jest częściej postrzegany przez pracodawców w kategorii korzyści.

Warto zaufać profesjonalistom. Zapraszamy do współpracy.

d1d3c0f80da599a4b3b121ba7cc3a4e1d7e9fd4dd6c723090a03ee93902bcd41