Artykuły

Podpowiadamy, jak chronić drogi oddechowe przed zanieczyszczeniami

Data publikacji: 08.08.2019

Układ oddechowy człowieka jest wyjątkowo delikatnym aparatem. Współczesny tryb życia i wyzwania, jakie przed nim stawiamy, to czasem zdecydowanie zbyt wiele. Szczególnie niebezpieczne jest przebywanie w zapylonym środowisku. Zagrożeniem jest zarówno pył toksyczny, jak i ten z pozoru nie stanowiący zagrożenia. Jednak pył, który dostanie się do płuc nie może zostać łatwo wydalony, osiada na oskrzelikach i uszkadza płuca. Dlatego też tak ważna jest odpowiednia ochrona dróg oddechowych przed ryzykiem wdychania pyłu. Jak to zrobić, aby ochrona była skuteczna?

Dobór odpowiedniej ochrony dróg oddechowych

Wybór odpowiedniej ochrony dróg oddechowych jest ważny dla jego prawidłowego działania. Maski i inne zabezpieczenia dróg oddechowych będą nieskuteczne, jeśli nie zostaną dobrane odpowiednio do sytuacji, warunków, a nawet wymaganego rozmiaru. Przede wszystkim należy przeanalizować warunki, w jakich będzie stosowana ochrona dróg oddechowych. Trzeba wziąć pod uwagę temperaturę powietrza oraz wielkość i rodzaj zanieczyszczeń w nim zawieszonych. Od tych czynników zależy dobór odpowiedniej klasy ochronnej maski. Dodatkowo maska musi być także dobrze dopasowana pod względem rozmiaru i przylegania do twarzy. Większość modeli posiada w tym zakresie dość sporą możliwość regulacji. Przyleganie maski do twarzy powinno wykluczać przedostawanie się powietrza bokiem, a jednocześnie nie może być zbyt mocne, by nie powodowało oporów oddychania. Takie opory są męczące, znacząco zmniejszają komfort użytkowania maski. Co więcej – po pewnym czasie próbujemy maskę poluzować, co może prowadzić do powstawania szczelin po jej bokach, które przepuszczą niefiltrowane powietrze do dróg oddechowych. Trzeba starać się unikać takich sytuacji.

Kiedy stosować ochronę dróg oddechowych?

Dyrektywa 89/686/EWG zalicza sprzęt służący do ochrony dróg oddechowych do ochron III kategorii, czyli do środków związanych z najwyższym ryzykiem utraty zdrowia. Ponadto w normie PN-EN 133 Sprzęt ochrony układu oddechowego. Podział. możemy znaleźć dwa podstawowe zagrożenia dla układu oddechowego. Zagrożeniami tymi jest występowanie w powietrzu szkodliwych substancji w postaci pyłów, gazów, oparów itp. oraz niedobór tlenu w powietrzu (poniżej 17%). Niektóre źródła, jako czynnik szkodliwy, podają również sytuację, gdzie temperatura wdychanego powietrza przekracza dopuszczalną normę, w której człowiek może pracować. W związku z tym należy pamiętać, że jeśli spełniony jest choć jeden z powyższych warunków, to użycie środków ochrony dróg oddechowych jest niezbędne.

Rodzaje ochrony dróg oddechowych

Rodzaje ochrony dróg oddechowych są ściśle związane z występującymi zagrożeniami. Zgodnie z tym, sprzęt chroniący drogi oddechowe dzieli się na sprzęt oczyszczający, którego zadaniem jest oczyszczanie wdychanego powietrza przy pomocy specjalnych filtrów oraz sprzęt izolujący, który odcina dopływ zanieczyszczonego powietrza i zapewnia dostęp do tlenu z niezależnego źródła. W zdecydowanej większości sytuacji w zupełności wystarcza zastosowanie sprzętu oczyszczającego. Oczyszczanie powietrza w tego typu sprzęcie może odbywać się przy udziale filtrów, pochłaniaczy oraz filtropochłaniaczy. Filtry zatrzymują pyły będące cząsteczkami stałymi oraz mgły, które przybierają formę kropelek cieczy i aerozoli. Pochłaniacze zatrzymują natomiast substancje chemiczne w postaci gazu. Z kolei filtropochłaniacze stanowią połączenie obu powyższych. Wszystkie te elementy nie mogą jednak działać samodzielnie i są uzupełnieniem części twarzowej sprzętu chroniącego drogi oddechowe. Te dzielą się na pewne podgrupy. Jako ochronę dróg oddechowych można stosować półmaski jednorazowe, półmaski, maski pełnotwarzowe, kaptury oraz hełmy. Sprzęt izolujący natomiast gwarantuje dopływ czystego powietrza z zupełnie niezależnego źródła i całkowicie eliminuje kontakt z zanieczyszczonym powietrzem. W grupie tej można wyróżnić sprzęt stacjonarny, czyli aparaty wężowe sprężonego powietrza oraz sprzęt autonomiczny, będący aparatem butlowym lub regeneracyjnym.

f2d299a35cafb15e84a6e5021347dca1502e254b4bc4a3f71d74631964c8e883