Artykuły

Pracodawco, zapewnij ochronę dróg oddechowych pracowników budowlanych

Data publikacji: 13.08.2019

Praca na budowie jest zajęciem ciężkim fizycznie i obciążającym jedynie mięśnie, stawy i kręgosłup. Jednak w rzeczywistości to dopiero wierzchołek góry lodowej. Dolegliwości ze strony układu ruchu są najszybciej odczuwalne, ale pracownicy budowlani narażają również swój układ oddechowy. Praca w zapylonym powietrzu, często zawierającym drobinki szkodliwych substancji, może mocno obciążać płuca. Jest jednak skuteczny sposób, by temu zaradzić. Trzeba jedynie wiedzieć, jak zapewnić ochronę dróg oddechowych pracowników budowlanych.

Metody ochrony dróg oddechowych pracowników budowlanych

Na pracodawcy ciąży odpowiedzialność wynikająca z przepisów kodeksu pracy, by zapewnić swoim pracownikom zdrowie i bezpieczeństwo podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Jednym z takich obowiązków jest zapewnienie pracownikom budowlanym efektywnej ochrony dróg oddechowych. Wiele procesów budowlanych powoduje uwalnianie się do powietrza drobinek szkodliwych substancji. Tym samym praca w zapylonym powietrzu jest dla pracowników budowlanych codziennością. Aby zapobiegać powstawaniu u nich problemów z oddychaniem czy dolegliwości ze strony układu oddechowego, a także ciężkich chorób płuc i tchawicy, należy zatroszczyć się o dobór odpowiedniej ochrony dróg oddechowych. Najbardziej podstawowy podział sprzętu służącego do ochrony dróg oddechowych pozwala wyróżnić sprzęt oczyszczający, filtrująco-pochłaniający, izolujący oraz ucieczkowy.
Sprzęt oczyszczający jest najczęściej stosowany w przypadku pracowników budowlanych. Filtracja pyłów zachodzi przy użyciu filtrów, pochłaniaczy i filtropochłaniaczy. Elementy te funkcjonują we współpracy między innymi z półmaskami, maskami, kapturami czy hełmami. Dla pracowników budowlanych dobrym rozwiązaniem jest również sprzęt filtrująco-pochłaniający, który stanowi połączenie filtrów i pochłaniaczy. Zapewnia on skuteczną ochronę dróg oddechowych przed gazami i cząstkami stałymi.

Jak dobrać odpowiednią ochronę dróg oddechowych

Dobór ochrony dróg oddechowych jest niezwykle istotny, ponieważ niewłaściwie dobrana ochrona będzie nie tylko niewygodna dla pracownika, ale co ważniejsze, także nieskuteczna. Wybierając metodę ochrony dróg oddechowych należy przeanalizować zagrożenie i warunki pracy. Warto więc odpowiedzieć sobie na pytania, jaki jest czas pracy w zapylonym powietrzu, jakie czynniki klimatyczne mają wpływ na pracowników i ich pracę, jaka jest widoczność w miejscu pracy i jakiej swobody ruchów potrzebują pracownicy budowlani w danym miejscu, czy też jak wysoka jest konieczność porozumiewania się. Oprócz tego należy sprawdzić konieczność stosowania innych środków ochrony i możliwość połączenia wszystkich elementów ze sobą. Dodatkowo nie bez znaczenia pozostaje także kwestia tego czy w powietrzu unoszą się gazy, czy ciała stałe, przed którymi pracownik ma być chroniony, jak wysokie jest stężenie środka szkodliwego oraz czy występuje także ryzyko niedotlenienia pracownika. Na tej podstawie wybór powinien być już dużo łatwiejszy.

Ochrona dróg oddechowych a normy i regulacje prawne

Wszystkie środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej posiadają swoje określone normy i regulacje. Zawierają one dokładne informacje o tym, jaką muszą się wykazać charakterystyką ochronną, by mogły być dopuszczone do użytku i zakwalifikowane do konkretnej grupy. Każdy producent środków ochrony powinien znać te normy. Dobrze, by znał je także pracownik odpowiedzialny za zakup takich produktów w zakładzie pracy. Zgodnie z Dyrektywą 89/686/EWG sprzęt chroniący drogi oddechowe musi posiadać III kategorię, gdyż są one zaliczane do środków z najwyższym ryzykiem utraty zdrowia. Do ważnych norm dotyczących ochrony indywidualnej układu oddechowego należą normy EN 141 Pochłaniacze gazowe i filtropochłaniacze, EN 143 Filtry przeciwpyłowe, EN 149 Półmaski filtrujące do ochrony przeciwpyłowej, EN 371 AX Pochłaniacze gazu i filtropochłaniacze do substancji organicznych o niskiej temperaturze wrzenia, EN 12942 Oczyszczający sprzęt ze wspomaganiem przepływu powietrza z maską całotwarzową lub półmaską, EN 403 Ucieczkowy sprzęt ochronny z kapturem na wypadek pożaru, EN 12941 Oczyszczający sprzęt z wymuszonym przepływem powietrza wyposażony w hełm lub kaptur, EN 14387 Pochłaniacze gazowe i filtropochłaniacze.

0d66414577ef8c09be081e56b5b88fc62619ec3914427b029ab27cbb911b8fb1