Ochrona dróg oddechowych BHP

Obecnie żaden produkt z tej kategorii nie znajduje się w wyprzedaży.
Zostaw nam swój adres e-mail, a będziemy Cię na bieżąco informować o bieżących wyprzedażach
* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Ochrona układu oddechowego

Od czasu do czasu bierzemy głęboki oddech i wypełniamy płuca powietrzem. W normalnych warunkach nie wymaga to większego wysiłku. Nasz oddech jest elastyczny i dostosowuje się do codziennych czynności. Wiele sytuacji w pracy wymaga ochrony układu oddechowego. Nasze drogi oddechowe niestety nie są w stanie poradzić sobie ze wszystkimi zagrożeniami. Jaki sposób ochrony jest najlepszy, zależy od znajomości warunków i zagrożeń pracy, tylko wtedy można znaleźć najbardziej odpowiednią ochronę układu oddechowego. Jest to bardzo ważne. Ważne dla życia.

Ocena ryzyka dla masek przeciwpyłowych

1. Czy istnieje ryzyko niedotlenienia?

Należy zawsze założyć, że istnieje ryzyko niedotlenienia, jeżeli: – zawartość tlenu nie została zmierzona w środowisku, gdzie prawdopodobnie jest ryzyko niedoboru tlenu, – zawartość tlenu jest znana i mieści się poniżej 20% objętości. UWAGA! Urządzenia do filtrowania nie mogą być stosowane w sytuacji niedoboru tlenu.

2. Jakie występują substancje niebezpieczne?

Trzeba zidentyfikować występujące substancje niebezpieczne i sprawdzić: – ich higieniczne wartości krytyczne i czy są one rakotwórcze i/lub alergenogenne (AFS 2005:17 – higieniczne wartości graniczne), – występowanie zanieczyszczeń w formie gazu lub cząsteczek albo gazu oraz cząsteczek, – stężenie zanieczyszczeń.

3. Czy występują specyficzne zagrożenia w pracy?

W niektórych środowiskach pracy występuje na przykład ryzyko wybuchu i w tych środowiskach nie wolno stosować urządzeń powodujących iskrzenie. Na te pytania należy odpowiedzieć przed wyborem wyposażenia!

 

Standardy w ochronie dróg oddechowych

• EN 136

Maski całotwarzowe

• EN 139

Aparaty oddechowe na sprężone powietrze w połączeniu z maską całotwarzową i półmaską

• EN 140

Półmaski

• EN 141

Pochłaniacze gazowe i filtropochłaniacze

• EN 143

Filtry przeciwpyłowe

• EN 148-1

Gwinty do części twarzowych masek

• EN 149

Półmaski filtrujące do ochrony przeciwpyłowej

• EN 371 AX

Pochłaniacze gazu i filtropochłaniacze do substancji organicznych o niskiej temperaturze wrzenia

• EN 403

Ucieczkowy sprzęt ochronny z kapturem na wypadek pożaru

• EN 12941

Oczyszczający sprzęt z wymuszonym przepływem powietrza wyposażony w hełm lub kaptur

• EN 12942

Oczyszczający sprzęt ze wspomaganiem przepływu powietrza z maską całotwarzową lub półmaską

• EN 14387

Pochłaniacze gazowe i filtropochłaniacze

• EN 14594

Aparaty wężowe sprężonego powietrza stałego przepływu

650eda13cee09836dc102efc945abde720056750abb3418c05fed8614cd9cf17