Reklamacje i zwroty

Wypełniony protokół reklamacyjny prosimy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub w formie pisemnej na adres: Prosave.pl Sp. z o.o., ul. Polna 127, 87-100 Toruń.

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.

28a30cb6f054706043bee41fc3f7ef0859568cafc9210c716c8bf7f1045297ad