Reklamacje i zwroty

Wypełniony protokół reklamacyjny prosimy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub w formie pisemnej na adres: Prosave.pl Sp. z o.o., ul. Polna 127, 87-100 Toruń.

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.

be39c3fa216be5653a9c58ce8ef28a254de4a9a2a15980952251e0ae52f089bf