Artykuły

Szkolenia produktowe od A do Z

Data publikacji: 18.07.2019

Szkolenia produktowe to dość nowy wynalazek na polskim rynku. Firm organizujących podobne przedsięwzięcia wciąż jest niewiele. Dodatkowo trzeba się mocno postarać, aby znaleźć firmę, która szkolenia te poprowadzi rzetelnie i fachowo. Jednak nie jest to zadanie niewykonalne. Szkolenia produktowe to wartościowe doświadczenie. Natomiast szkolenia produktowe z zakresu BHP są niebywale cenione przez pracowników służb BHP, a także działy zakupów. Czym są szkolenia produktowe i co powinno się o nich wiedzieć przed wzięciem w nich udziału?

Czym są szkolenia produktowe?

W wielu zakładach stosowanie środków ochrony indywidualnej jest codziennością, bez której praca nie byłaby możliwa. Zapewnienie odpowiedniego sprzętu chroniącego zdrowie i życie pracowników jest ustawowym obowiązkiem pracodawcy. Najczęściej pracodawca zleca to zadanie pracownikom służb BHP lub bezpośrednio działowi zakupów. Bywa również, że oba te działy współpracują ze sobą, aby uzyskać lepsze efekty i obniżyć koszty. Od niedawna na polskim rynku dostępne są szkolenia produktowe. Kierowane są one do wszystkich osób, które w swojej pracy zawodowej są odpowiedzialne bądź współodpowiedzialne za wybór i zakup środków ochrony indywidualnej. Dodatkowo szkolenia produktowe są doskonałym sposobem na uzupełnienie wiedzy pracowników służb BHP, pozwalają być im na bieżąco ze wszelkimi nowinkami technologicznymi, a dzięki temu wdrażać nowe, lepsze rozwiązania w zakresie ochrony zdrowia i życia pracowników. Szkolenia produktowe charakteryzują się bardzo różną tematyką. Najczęściej mają one jeden temat przewodni, a oprócz tego jako goście obecni są przedstawiciele różnych firm produkujących środki ochrony indywidualnej. Przedstawiciele ci mają za zadanie opowiedzieć o produktach danej marki, wskazać ich mocne strony i przeszkolić z ich użytkowania.

Tematy szkoleń produktowych

Szkolenia produktowe mogą mieć różne tematy przewodnie, wokół których jest realizowana prezentacja konkretnych produktów. Podczas szkoleń produktowych można między innymi poznać zasady i opłacalność zastosowania outsourcingu usług BHP w zakładzie pracy, metody obniżenia kosztów zakupu środków ochrony indywidualnej, nowości produktowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy czy nowoczesne rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa. Najczęściej w szkoleniach produktowych uczestniczą pracownicy służb BHP, działów zakupów oraz pracownicy utrzymania ruchu. Wynika to z faktu, że poruszane podczas szkoleń tematy leżą w kręgu ich bezpośredniego zainteresowania zawodowego. Szukając odpowiednich i najbardziej wartościowych szkoleń produktowych, warto także zwrócić uwagę, aby odbywały się one zarówno w formie wykładów, jak i prezentacji. Szkolenia niezawierające prezentacji są dla uczestników zdecydowanie mniej wartościowe, gdyż obejmują wiedzę typowo teoretyczną, którą z powodzeniem można nabyć na własną rękę – na przykład czytając ulotki producentów czy czasopisma branżowych. Cennym elementem szkoleń produktowych jest obecność przedstawicieli różnych firm. Bezpośredni kontakt z nimi umożliwia zadawanie pytań i niewymuszoną interakcję. Dodatkowo prezentowane przez nich produkty mogą zostać obejrzane, a nawet sprawdzone przez uczestników szkolenia. Dla pracowników służb BHP jest to wyjątkowa okazja podnosząca ich wiedzę i kwalifikacje.

Jakie korzyści dają szkolenia produktowe

Oprócz wspomnianych już korzyści, takich jak możliwość zadawania pytań i bezpośrednia interakcja z przedstawicielami firm i producentów czy możliwość testowania sprzętu, szkolenia produktowe niosą za sobą dodatkowe wartości. Nie można zapominać tu o wiedzy praktycznej, jaką z takich szkoleń wynoszą ich uczestnicy. Specjaliści z zakresu BHP i pracownicy służb BHP mogą w trakcie szkoleń produktowych poznać techniki użytkowania czy metody prawidłowego dobierania środków ochrony indywidualnej. Przykładowo podczas szkoleń mogą dowiedzieć się, jak skutecznie zabezpieczać drogi oddechowe pracowników pracujących w zapylonym otoczeniu. Ponadto specjaliści podpowiedzą, jak dobrać zabezpieczenie dróg oddechowych do konkretnego pracownika, by nie powstawały opory oddychania i jednocześnie nie następowało rozszczelnienie zmniejszające skuteczność ochronną danego produktu.

6d7f338e529f74a637592f22ea9e6c9aeefb25e4c0afed93d10c550584410f12