Zintegrowany System Zarządzania

 

Firma PROSAVE.PL  działa w Zintegrowanym Systemie Zarządzania zgodnym z normami EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO 14001:2004. Zintegrowany System Zarządzania jest nadzorowany i certyfikowany nieprzerwalnie od roku 2004 przez Buremu Veritas Certification. Poprzez funkcjonujący Zintegrowany System Zarządzania pragniemy spełniać oczekiwania naszych Klientów oraz wypełniać deklaracje zawarte w naszej Polityce Jakości i Środowiskowej.

Polityka jakości i środowiskowa firmy "PROSAVE.PL" Sp. z o.o. w Warszawie.

Misją firmy „PROSAVE.PL” jest osiągnięcie pełnej satysfakcji Klienta poprzez specjalizowanie się w kompleksowej usłudze projektowania, produkcji oraz sprzedaży w całym obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zarząd „PROSAVE.PL” będąc świadomy oddziaływania Spółki na środowisko podjął zobowiązanie do ciągłego i planowanego zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Obejmuje to zapobieganie zanieczyszczeniom i spełnianie mających zastosowanie wymagań przepisów prawnych i innych wymagań dotyczących Spółki, do których się zobowiązała i które dotyczą jej aspektów środowiskowych.

Dążąc do utrzymania i pogłębiania zdobytego zaufania klientów, Zarząd zobowiązuje się do stałego podnoszenia jakości wyrobów i dbania o stan środowiska naturalnego, przy uwzględnieniu potrzeb i oczekiwań innych zainteresowanych stron przy jednoczesnym spełnieniu wymagań prawnych i norm.

Zarząd „PROSAVE.PL” zobowiązuje się do :

  • spełniania wymagań i oczekiwań klientów mając na względzie ich dobro i ochronę środowiska naturalnego,
  • ciągłego zmniejszania uciążliwości środowiskowych,
  • racjonalnego wykorzystywania energii i paliw,
  • prowadzenie racjonalnej i nie stwarzającej zagrożenia dla środowiska gospodarki odpadami poprzez segregację, zabezpieczanie lub przekazywanie do dalszego recyklingu czy utylizacji,
  • podnoszenia kwalifikacji, świadomości oraz uwzględniania roli i angażowania pracowników do działań w zakresie: zarządzania jakością oraz ochrony środowiska,
  • ciągłego doskonalenia działań w zakresie zarządzania jakością i środowiskowego,
  • uaktualniania niniejszej Polityki i celów oraz zadań z niej wynikających, ich okresowego przeglądania oraz zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do jej realizacji.

Przyjęte zobowiązania są publicznie dostępne, zrozumiane i realizowane przez pracowników Spółki. Niniejsza Polityka jest zakomunikowana wszystkim osobom pracującym dla lub w imieniu „PROSAVE.PL” Sp. z o.o.

Narzędziem zapewniającym osiągnięcie zakładanych celów jest funkcjonowanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego zgodnie z wytycznymi zawartymi w EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO 14001:2004.

Certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania

certyfikat
certyfikat

 

Gazele Biznesu

Firma Prosave.pl otrzymała tytuł „Gazela Biznesu”. Jest to najpopularniejsze i najstarsze zestawienie małych i średnich przedsiębiorstw, których rozwój na przestrzeni lat był najbardziej dynamiczny. W Polsce ranking ten prowadzony jest od 20-stu lat. Każda edycja to zwieńczenie trzech ostatnich lat działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo.

Firma Prosave.pl spełniła wszystkie kryteria plebiscytu, wykazała m.in. iż nieprzerwanie prowadzi działalność od 2016 roku. W badanym okresie nie odnotowała strat, a przychody w 2016 roku kształtowały się na poziomie od 3 do 200 milionów złotych.

Prosave.pl prężnie się rozwija. Jest dostawcą nowoczesnych rozwiązań w zakresie produkcji i dystrybucji w obszarze BHP. Klientami firmy są przedsiębiorstwa z różnych branż przemysłu, odbiorcy hurtowi oraz klienci indywidualni.

Prosave.pl od kilku lat z powodzeniem wprowadza na rynek usługę Outsourcingu BHP. To nowatorskie rozwiązanie przynosi wiele korzyści nie tylko klientom, ale również Prosave.pl, gdyż to narzędzie pozwala ciągle się rozwijać i stawać się jeszcze większą i lepiej działającą firmą.

Ponad 25-letnie doświadczenie, wyszkolony zespół pracowników i szeroka oferta art. BHP sprawia, że każdego roku grono klientów Prosave.pl powiększa się.

Gazela Biznesu to tytuł, który jest doskonałą rekomendacją, ma bardzo duże znaczenie w kontaktach handlowych. Firma Prosave.pl w pełni zasłużyła na ten tytuł.

certyfikat
 
9a271530620437ca65e5240b274b43b936acf6796f4ecf1a65819c50ee1c6980